Een publiek kladblok over de kansen om met Internet en andere nieuwe media de democratie te versterken.

dinsdag, september 27, 2005

Help! F1! De representatieve democratie erodeert!

De Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) luidt de noodklok in een ongevraagd advies De staat van de democratie
"Tekenen van omverschilligheid of minachting voor de politiek bij de burgers gaan samen met verlegenheid en onzekerheid over de rol en positie van de politiek bij bestuurders en politici" (blz. 5)
Het medicijn tegen deze erosie is, volgens de ROB, niet een verandering van de structuur (kiesstelsel, direct gekozen burgemeesters etc) maar verandering van de cultuur. De Raad pleit voor herkenbare en aanspreekbare politiek. Op het interessante weblog Sargasso heeft Steeph een stuk geschreven over het advies.

De Raad verwijst naar een een eerder advies Politiek en media. Pleidooi voor een LAT-relatie (2003) waarin de Raad een een meer onafhankelijke opstelling van volksvertegenwoordiging en regering tegenover de media aanbeveelt. Verder dienen fracties meer te reageren op de leefwereld van de burgers en minder responsief te worden voor mediaberichtgeving.
Dat kan onder andere met ICT, waarvan de mogelijkheden nog zijn uitgeput:
"ICT kan ingezet worden als instrument van een overheid die actief haar eigen informatie en communicatie wil vormgeven. Het gebruik van ICT versterkt de communicatie als tweezijdig proces tussen overheid en burger en levert daarmee tevens een belangrijke bijdrage aan nieuwe, meer interactieve, bestuursstijlen." (blz. 40)

maandag, september 26, 2005

Hallo buurman!

Op 14 september was Steven Clift een ochtend op bezoek om te vertellen over zijn open source software Groupserver. Voor een internationaal gezelschap toonde hij de mogelijkheden van zijn tool die e-mail en web combineert. Het is met name ontwikkeld om bottom up e-democracy mogelijk te maken. Clift schetste deze aanpak als alternatief voor top down e-democracy- zoals de digitale debatten die ik zelf organiseerde voor bijvoorbeeld minister Van Boxtel. Bij top down bepaalt de overheid de plek en veelal ook het onderwerp. Waarna er energie moet worden gestopt in het vinden en binden van burgers. In Clifts aanpak gebruiken burgers in een aantal Engelse en Amerikaanse steden Groupserver zelf om een lokaal forum te maken. Daarin wordt dagelijks gediscussieerd door burgers over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Onderwerpen die in de fora leven worden geregeld opgepikt door lurkende (meelezende) mensen in de lokale politiek of media, waarna ze op de politieke agenda komen. Laat je overtuigen op Why Join.
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun je het volgende 20 minuten durende flash filmpje bekijken waarin Steven Clift het een en ander presenteert. Op UK Issues Forum staan tips en handleidingen voor mensen die Groupserver willen gebruiken. En het is gratis.

Ik vond Steven Clifts verhaal inspirerend. Willen we er in Nederland iets aan hebben, dan moet er een partij worden gevonden die de software vertaalt naar het Nederlands. Jammer dat subsidieregeling Digitale Pioniers niet meer bestaat :-(

Update: Michiel de Lange heeft op zijn blog een kort verslag geschreven. Dank!

woensdag, september 07, 2005

E-voting? I'm afraid that's too early

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn volgend jaar raadsverkiezingen. De Engelse regering heeft besloten om, ondanks eerdere plannen, toch af te zien van experimenten met stemmen via Internet en SMS. Redenen om wat gas terug te nemen zijn vooral zorgen over de risico's op stemfraude, het niet op papier kunnen vastleggen van de resultaten en het verlies in vertrouwen op eerlijke verkiezingen. Ook is het duur.
Onze minister voor Bestuurlijke vernieuwing Alexander Pechtol besluit dit najaar of er bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007 een experiment met telefoon en Internet komt. Zie ook de voortgangsgrapportage (pfd)
Maar niet te lang getreurd. Involve komt met een mooie reactie waar ik het alleen maar mee eens kan zijn:
... it is really the democratic activity ‘between elections not at elections’ which should be taken as the reference point for how healthy any democracy is.

E-democracy / e-governance / e-participatie is meer dan stemmen. Al biedt de mogelijkheid elektronisch te kunnen stemmen of ondertekenen, bijvoorbeeld in combinatie met DigiD (doen!), wel kansen voor burgerinitiatieven (in de gemeente, provincie of Tweede Kamer) of elektronische petities.

Stem(Wijzer) als een echte Duitser

Het IPP heeft een Nederlandstalige StemWijzer gemaakt voor de aanstaande Duitse Bondsdagverkiezingen. Heb je je altijd al eens een Duitser willen voelen? Probeer het maar eens, de StemWijzer is gepubliceerd op het Duitslandweb.

Steven 'Do' Clift komt 14 september!

Steven Clift, een oude bekende van mij, komt naar Europa. Onderweg van Londen naar Groningen, komt-ie woensdagochtend 14 september op het IPP langs om een lezing te houden over open source software voor lokale forums en e-docracy. Je kunt erbij zijn, meld je dan van tevoren aan. Lees verder op de IPP-website.