Een publiek kladblok over de kansen om met Internet en andere nieuwe media de democratie te versterken.

maandag, januari 29, 2007

Hillary Clinton is digitale pionier

Helemaal hip in de Verenigde Staten: e-announcements. Oftewel, rondbazuinen dat je op het Internet iets interessants gaat melden. Hillary Clinton heeft haar belangstelling voor de presidentskandidatuur ook bekend gemaakt met een e-announcement, maar zij liet die meteen volgen door drie online chats met gebruik van video (kijk zelf hier).
'Conservation' lijkt de communicatiestrategie te zijn in haar campagne. Geheel indachtig de Cluetrain Manifesto. Leidende gedachte van dit manifest is samengevat in de volgende twee zinnen:
"A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting smarter faster than most companies."
Het idee komt uit de wereld van marketing en bedrijven, maar waarom niet voor de kiezersmarkt en concurrerende partijen die dingen naar de consument, ik bedoel kiezer. Het gaar daarbij niet meer om massacommunicatie, maar om één op één gesprekken. Een mooie, hartverwarmende gedachte, maar niet zonder kritiek.

Hillary heeft ook gebruik gemaakt van Yahoo Answers. Op deze site zijn heel veel mensen online die vragen van andere bezoekers willen beantwoorden. Hillary stelde volgende vraag:
Based on your own family's experience, what do you think we should do to improve health care in America?
En kreeg in no time 36.000 antwoorden. Interessant: politici die je niet vertellen wat ze vinden, maar je om een antwoord (lijken te) vragen. Slimme omdraaiing.

Haar online campagne is niet onopgemerkt gebleven. Lees meer in SilliconValley.com.
Eigenlijk is ze niet echt een pionier. Andere Amerikaanse politici (en onze Mark Rutten met zijn beschuit-TV), gingen haar voor. De Yahoo-vraag was wel nieuw, maar verder lijkt ze een snelle early adopter te zijn van het slim inzetten van Internet op manieren die anderen haar zijn getoond.

Links:
site Hillary Clinton

Labels: ,

Buurtlink beste nieuwkomer op Web 2.0

Altijd leuk: lijstjes met winnaars. Van het weekend was het raak met de Dutch Web 2.o Awards, georganiseerd door BlueAce. Opvallende nieuwkomer is het prijswinnende Buurtlink. Een buurtwebsite die, zoals dat hoort bij Web 2.0, gebruik maakt van tal van op het web aanwezige diensten (Google Maps en Earth, flickr, theateragenda's, marktplaats, weerberichten etc).
Wat Buurtlink is? Lees hoe de bouwers het beschrijven:

"Buurtlink.nl is je buurt op internet. Na het intoetsen van de postcode krijgt de bezoeker allerlei informatie over zijn buurt. Op deze website kan iedere buurtbewoner lezen – én schrijven - wat er in de buurt gaande is. Buurtlink.nl biedt een platform voor burgerjournalistiek. Het laatste nieuws in de buurt, berichten en reacties van medebewoners, tweede-handsspullen in de buurt, veiligheid (politieberichten) en buurtactiviteiten zijn voorbeelden van onderwerpen die er te vinden zijn"

Een van de partners is de Nationale Postcode loterij. en ze hebben een chic bestuur:
John Wories, voormalig directeur Endemol en voorzitter
Siegfried Woldhek, directeur nabuur.com en voormalig directeur Wereld Natuur Fonds
Paul Tesselaar, algemeen directeur ANP
Marius Ernsting, voorzitter NOV, afdeling projecten Humanitas
Evert Meijer, directeur Geodan BV

Labels: ,

Commissaris van de Koningin Alders chat wekelijks


De Groningse Commissaris van de Koningin gaat iedere dinsdagavond chatten. Bij zijn recente chatdebuut had hij 25% meer succes dan bij zijn real life spreekuur. Komen op het provinciehuis 4 mensen langs in een spreekuur, bij de digitale evenknie waren er 15 belangstellenden en hebben 5 mensen een vraag gesteld.

De gebruikte technologie is wel interessant: de chatfone die op veel meer Groningse sites is ingebouwd (ik schreef daar eerder over). Opvallend daarbij is dat er vier mensen tegelijk in de chatbox komen met Alders, maar zij elkaars vragen niet kunnen zien. Wie toch een indruk wil krijgen, lees het stukje bij Binnenlands Bestuur. Ondermeer: openbaar vervoer. Maar 'zeker is dat de commissaris niet alleen over beleidskwesties heeft gesproken. ‘Met een van de deelnemende burgers heeft hij over een zojuist uitgekomen film gepraat, anderen kwamen met problemen bij hem, soms met een algemeen karakter, maar soms ook van een meer persoonlijke aard’, vertelt Bertens woordvoerder van Alders.

Labels:

zondag, januari 28, 2007

mensen maken merken

Het webtijdschrift Webchannel van marketingbedrijf Interbrand heeft een enquête gehouden onder studenten en werknemers in de reclamewereld. De vraag was wat de sterkste merken waren. Welke merken het leven bepalen.
In de 'wereld-lijst' vielen de posities 1 (Google), 3 (YouTube) en 4 (WikiPedia) op. Alledrie bedrijven op het web die hun sterke positie hebben verworven, omdat mensen er zelf mee aan de slag kunnen. Bij Google is dat een gecompliceerd verhaal (o.a. zoekmachine, mail, Google Maps en Earth) maar YouTube en Wikipedia draaien op User Generated Content, oftewel door de gebruikers ingebrachte informatie.
In de Europese lijst is de Europese Unie in 2006 gestegen naar de 14e positie. Maar het is nog geen merk van en door gebruikers, ik bedoel Europeanen. Een merk dat sterk wordt doordat het gebruik maakt van door gebruikers ingebrachte informatie.

Labels: ,

vrijdag, januari 19, 2007

24% meer Internetgebruik

Het is 'nieuws' uit de eerste week van dit jaar, maar omdat dit mijn publieke kladblok is, toch maar alsnog een vermelding van het onderzoek van STIR. Dat is de Stichting voor Internet Reclame. Kort samengevat: steeds meer mensen gaan online en ze surfen ook langer. Dit gaat ten koste van de tijd voor radio en televisie.
Even wat cijfers:
  • ruim 10 miljoen Nederlanders surfen op Internet (76%)
  • het gemiddeld aantal uren/week steeg van 6,9 ('05) naar 7,6 ('06)
  • die surfen met zijn allen ca 80.000 uren per week (en dat is 24% meer dan in 2005)
Op Marketingfacts is er een mooi artikel geschreven over het onderzoek
Verwijzingen naar meer artikelen zijn te vinden op de site van STIR.

maandag, januari 15, 2007

Wel met DigiD bezwaar maken maar geen initiatief nemen?

Ik kwam er op de site van DigiD vandaag achter dat er al 181 gemeenten zijn die hun DigiD-burgers diensten aanbieden. En er zeker 10 gemeenten zijn waar burgers met DigiD hun bezwaarschrift kunnen indienen. Daarnaast kunnen burgers bij hun gemeente veelal terecht voor allerlei vergunningen, uittreksels etc. Maar ik kan in de lange lijst van gemeenten maar geen toepassingen vinden die te maken hebben met de gemeentelijke democratie. Geen enkele mogelijkheid om een burgerinitiatief te tekenen of raadsadres in te dienen.
En met name een burgerinitiatiefsite zou zoveel meerwaarde kunnen bieden. Een dergelijke site stelt burgers in staat zich te organiseren voor de publieke zaak (nieuwsbrieven, overzichten lopende of gesloten burgerinitiatieven, toelichtingen etc). Stel je voor: een digitale burgerinitiatiefsite waarbij gebruik wordt gemaakt van Social media van het populaire Web 2.0. Geintegreerd met You Tube-videootjes of Flickr-foto's ver het onderwerp van het burgerinitiatief. Steven Clift heeft bij de verkiezingen dit gedaan met Voter Voices voor gouverneursverkiezinge Minneapolis. Zijn truc: vraag mensen foto's en video's online te zetten met als unieke tag Mno6.

Gezocht: een gemeenteraad die echt iets wil met burgerinitiatieven, op een manier die aansluit bij de moderne burger van nu. Een gemeenteraad die wil scoren als gemeente die op nieuwe manieren inzet en betrokkenheid weet te mobiliseren.

Update 29-1: In Zoetermeer hebben ze het formulierengedeelte van het burgerinitiatief gedigitaliseerd. Lees meer bij InAxis en Zoetermeer.

Reactie van Reinder Rustema, webmaster www.petities.nl
(een comment die om technische reden niet doorkwam)

"Steven, het probleem ligt helemaal niet bij de gemeenteraad of de technologie. Zeg ik als webmaster van petities.nl...

Burgerinitiatief of petitie, dat maakt weinig uit, het gaat erom aandacht te krijgen voor de actie die een burger op touw wil zetten.

Technologie maakt het supermakkelijk om in no time iedereen te laten tekenen. Gemeenteraad staat doorgaans te huppelen van plezier als er zoiets spontaan binnenkomt, het hoeft dan niet eens met DigiD ondertekend te zijn, een beetje redelijk geloofwaardige lijst met namen is al heel wat.

Het grote probleem is het verwerven van aandacht. Dat is zo gruwelijk moeilijk, zeker voor gewone burgers. Aandacht voor de diertjes lukt nog net, voornamelijk dankzij de dierenliefde van de activisten denk ik dan, maar onderwerpen die iets complexer zijn? Ook met You Tube videootjes niet.

Degenen die wel aandacht weten te krijgen zijn de mensen die alaandacht hebben. Bijvoorbeeld die politici bij je juist om aandacht wil vragen voor je issue.

Persberichten versturen, mediagenieke acties organiseren en uitvoeren, daar is geld, ervaring en een professioneel campagneteam voor nodig. Dat is kostbaar. Dus daar gaat weer giro-activisme aan vooraf. Daarvoor moet je weer werkstudenten inschakelen om mensen lastig te vallen opdat ze geld gaan overmaken. Geld overmaken doen burgers weer alleen als ze het 'merk' van het goede doel kennen en vertrouwen. Daar vergt weer reclamemiljoenen.

Een van de weinige goede voorbeelden van de laatste tijd is wijvertrouwenstemcomputerniet.nl.

ReindeR Rustema, webmaster petities.nl

vrijdag, januari 12, 2007

Hurray! De Britse regering sluit 515 sites.

Zo kan het ook. De regering Blair maakt het de burger makkelijk: ze sluit 515 websites en biedt die informatie voortaan via een tweetal portalsite. Heel stoer 'supersites' genaamd. Dit is een van de acties in het kader van 'Transformational Government, enabled by technology'. Een soort Andere Overheid.

Meer hierover vind je hier.
Het Britse rapport is te vinden op de site (PDF-bestand).

Of dit echt een vooruitgang is hangt af van de uitvoering. Integratie en standaardisatie zijn er makkelijker mee te bereiken. Inclusief zaken als eenmaal aanmelden, eenmalige gegevensverstrekking etc.
Maar of dit nu de meest leerzame strategie is in een online wereld die wordt gekenmerkt door dynamiek en innovatie, vraag ik mij af. Zou het laten bloeien van duizend bloemen niet de weg beter de weg kunnen wijzen naar een andere overheid?

Er vielen mij twee zaken op bij het diagonaal doornemen van het document (oa met de zoekfunctie in Adobe Acrobat):
Ten eerste dat democratie of politiek er in het geheel in voorkomt?!
Ten tweede dat pas op de allerlaatste wordt vermeld dat het cruciaal is dat de kwetsbare groepen gebruik kunnen maken van 'transformational local government services'. Wat daar aan instrumenten wordt genoemd overtuigt mij nog niet.