Een publiek kladblok over de kansen om met Internet en andere nieuwe media de democratie te versterken.

vrijdag, april 13, 2007

Nieuwe baan: van IPP naar Radar Advies

Ingaande 1 mei ga ik het IPP verlaten. Mijn betrokkenheid bij eParticipatie blijft. Die zal vorm krijgen vanuit mijn nieuwe baan bij Radar Advies.

Kamerleden tevreden over Kamer

De Raad voor het Openbaar Bestuur ROB heeft weer een onderzoek gedaan onder Kamerleden. Voor de duidelijkheid: van de vorige kamer. Het rapport Binnenhof van Binnenuit (120 pagina's, pdf) verscheen begin april.

Steeph heeft op het aanbevelingswaardige weblog Sargasso een bespreking gewijd aan de bevindingen. Interessant leesvoer.
Voor eParticipatie is met name tabel 7.4 interessant. Daaruit blijkt dat er voor de democratie een slag te winnen is in de communicatie en betrokkenheid van burgers.